استفاده از روش های تحلیل چند متغیره برای اندازه گیری همزمان داروهای ضد سرطان


تهران- ایرنا- پژوهشگران گروه شیمی – تحلیل دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی به بررسی استفاده از روش های آنالیز چند طرفه برای اندازه گیری همزمان داروهای سرطان سینه در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از طیف سنجی فلورسانس منتشر پرداختند. به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سرطان پستان شایع ترین بیماری در زنان است، بنابراین استفاده از داروهای ضد سرطان مستلزم نظارت دارویی و شخصی سازی درمان است. در دهه های اخیر روش های تحلیل روش های مختلفی برای دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از روش های آنالیز چند راهه برای اندازه گیری همزمان داروهای سرطان سینه استفاده شد. استاد دنیای خداترس در شیمی – شیمی تحلیلی، ترکیب طیف‌سنجی فلورسانس انتشار-تحریک با الگوریتم حداقل مربعات چند طرفه (NPLS) به عنوان یک روش حساس، سریع، سازگار با محیط زیست، غیر مخرب و ارزان. این روش اندازه گیری همزمان سه داروی مهم سرطان سینه شامل کپسیتابین، پاکلیتاکسل و وینورلبین را برای اعتبار سنجی پلاسما ممکن می سازد. داده‌های EEF داده‌های بزرگ و پیچیده‌ای هستند، بنابراین با جداسازی ریاضی گونه‌ها، اندازه‌گیری مستقیم این ترکیبات دارویی به طور همزمان در حضور مهاجمان ناشناس امکان‌پذیر است. به گفته دانشگاه تربیت مدرس، این روش دقت و دقت لازم را در این تحلیل فراهم می کند. در این تحقیق، نتایج مدل سازی اهمیت متغیرها در تصویربرداری چند طرفه با الگوریتم حداقل مربعات جزئی چند جهته (NVIP-NPLS) بر روی آرایه های فلورسانس سه طرفه در دو محیط آبی و پلاسما، با پارامترهایی مانند ضریب همبستگی و ریشه میانگین مربعات خطا اندازه گیری شده است. مقدار 2 R برای مجموعه های اعتبارسنجی پلاسما برای هر سه آنالیت، مقادیر قابل قبولی را نشان می دهد. سرطان.

دیدگاهتان را بنویسید