محاسبه رایگان دارو به بهانه قطع سامانه داروخانه تخلف است


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه رایگان دارو به بهانه قطع سامانه داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد خواهد شد. قانونا.” رحیم نیا گفت: یکی از مشکلاتی که متاسفانه زیاد گزارش می شود این است که برخی داروخانه ها به بهانه قطع سیستم باعث می شوند فرد متقاضی دارو مجبور به پرداخت هزینه دارو بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است. ” وی افزود: ما به همه داروخانه هایی که صادقانه به مردم خدمت می کنند احترام می گذاریم، اما اگر بازرسان ما به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند و به بهانه قطع سیستم دارو را مجانی بدانند، تخلف و ارجاع آشکار است. به سازمان غذا و داروی ماده 20 و برخورد قانونی مناسب با متخلفان انجام می شود.مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در پایان گفت: مردم می توانند این گونه تخلفات را به آدرس زیر اطلاع دهند. وزارت بهداشت از طریق سامانه 190 اقدامات لازم را انجام دهد.»

دیدگاهتان را بنویسید