کاهش 93 درصدی بیماری های واگیر / افزایش 110 درصدی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران


تهران – ایرنا – نتایج مطالعات 350 محقق پزشکی با همکاری محققان بین‌المللی نشان می‌دهد که نظام سلامت ایران با وجود دستاوردهای ارزشمند طی سه دهه گذشته در کنترل بیماری‌های واگیر، با چالش‌های جدی در زمینه بیماری‌های غیرواگیر و افزایش مرگ‌ومیرهای زودرس مواجه است. به خصوص در رابطه با عفونت به گزارش گروه علمی و آموزشی ایرنا پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج مطالعات 350 محقق پزشکی با همکاری محققان بین‌المللی نشان می‌دهد که نظام سلامت ایران علی‌رغم موفقیت‌های ارزنده در سه سال گذشته دهه‌ها، کنترل چشمگیر ویژه بار بیماری‌های عفونی، با چالش‌ها و تهدیدات جدی بهداشتی در زمینه بیماری‌های غیرواگیر و افزایش مرگ‌ومیرهای زودرس عمدتاً ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، افزایش مرگ‌ومیرهای مرتبط با آلودگی هوا و افزایش روزافزون عوامل خطر این مطالعه که نتایج آن در مقاله «عملکرد سیستم سلامت در ایران: تحلیل سیستماتیک برای مطالعه بار جهانی بیماری 2019» در مجله «لانست» منتشر شده در 6 آوریل 1401 (6 آوریل 2022) منتشر شده است. ). مهم‌ترین تحولات تأثیرگذار بر نظام سلامت ایران طی سال‌های 1399-1369 (1990 تا 2019) و دستاوردهای چشمگیر طی این سه دهه، همچنین با هدف هدایت نظام سلامت کشور به سمت سیاست‌های مبتنی بر شواهد، اولویت‌های سیاست‌گذاری را مرور می‌کنم. بر اساس چالش‌های موجود و نوظهور و همچنین کاهش نابرابری‌ها در توزیع شاخص‌های سلامت، بار بیماری‌های عفونی و غیرواگیر در ایران برطرف شده است. افزایش 110 درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری های ناشی از آلودگی هوا در استان تهران مخاطرات اکولوژیکی و عمده ناشی از آلودگی ذرات معلق از جمله عوامل خطرزای زیست محیطی اصلی بوده و تأثیرات عمده ای بر وضعیت سلامت ایرانیان و افزایش بار آلودگی هوا دارد. -بیماری های مرتبط در دهه های گذشته در سال 1398، آلودگی ریزگردها پنجمین علت مرگ و میر ناشی از ناتوانی ناشی از بیماری های ناشی از آلودگی هوا (138000 سال) و مرگ و میر ناشی از آن (5000 مرگ) در استان تهران به عنوان استانی با جمعیت بوده است. زیاد. استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سهم ریزگردهای محیطی در تلفات جانی ناشی از ناتوانی و مرگ و میر ناشی از بیماری های ناشی از آلودگی هوا در استان تهران طی سی سال گذشته 46.7 درصد و 110 درصد افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای پژوهشی بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، بیماری‌های مزمن کلیوی، بیماری‌های مزمن تنفسی، عفونت‌های تنفسی و سرطان‌ها از جمله بیماری‌های مهم مرتبط با افزایش آلودگی هوا در استان تهران هستند. این مطالعه سهم اثرات نامطلوب آلودگی هوا در اقتصاد را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. و سلامت ایران را مستلزم اجرای دقیق تر اقدامات قانونی و تحلیل مستمر و دقیق داده های زیست محیطی می داند.

دیدگاهتان را بنویسید