وزارت بهداشت نباید جای بخش خصوصی را بگیرد


معاون توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت، وزارت بهداشت نباید جای بخش خصوصی را بگیرد، مهمترین شعار من جلب اعتماد مردم است و گفت: نباید هزینه کنیم. از جیب نظام اما باید دارایی های نظام را افزایش دهیم. بر این اساس سلامت مدیریت برای ما شرط است و آن را به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار قرار دادیم. به گزارش ایسنا، سید کامل تقوی نژاد در مراسم معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه توفیق خدمت در دولت های مختلف، اظهار کرد: زمانی در سمت معاون توسعه وزارت بهداشت بودم. وزارت اقتصاد، دارایی و در دولت آقای روحانی بعد از هشت سال مرخصی دوباره به دولت برگشتم و برای تنها سمتی که فکرش را نمی کردم و با جان و دل پذیرفتم، دعوت نامه را پذیرفتم. دکتر نمکی سمت معاونت توسعه وزارت بهداشت را بر عهده داشت. وی افزود: این خدمت ارزشمند است و از آن قدردانی می کنم. مهمترین شعار من جلب اعتماد مردم است. ما نباید از جیب نظام خرج کنیم بلکه باید به دارایی های نظام اضافه کنیم. بر این اساس سلامت اداری برای ما شرط است و آن را به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار قرار می دهیم و بین یک مدیر سالم و توانمند باید فرد سالمتر را انتخاب کنیم و سپس او را توانمند کنیم. تقوی نژاد با بیان اینکه نباید هزینه های زیادی را به بیماران تحمیل کنیم، گفت: پروژه های نیمه تمام وزارت بهداشت باید عادلانه ادامه یابد یا عادلانه واگذار شود. واقعیت این است که وزارت بهداشت می تواند به مردم ضعیف و محروم در مناطق مختلف کمک کند و این یک رسالت است. این وزارتخانه نباید جای بخش خصوصی را بگیرد و جای آن را بگیرد. بحث چابکی در این حکم مطرح شده و معتقدم این کار به طرق مختلف قابل انجام است. تقوی نژاد افزود: مردم شاهد هستند که منابع کشور به سختی تامین می شود و باید به مردم ثابت کرد که دست مدیران پاک است. وی در پایان گفت: توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم نیز بسیار حائز اهمیت است. همچنین جذب منابع برای پروژه های نیمه تمام وجود دارد و نباید به مسائل بهداشتی فقط از منظر اقتصادی نگاه کرد. توسعه اقتصادی در کشور امکان پذیر است حتی اگر سلامت پایدار در کشور نهادینه شود. “ایسنا”

دیدگاهتان را بنویسید