پزشکان در سه دسته اول اعتماد عمومی قرار دارندرئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به برخی هجمه ها و تخریب ها علیه جامعه پزشکی گفت: پزشکان با همه تخریب ها در سه رتبه اول اعتماد عمومی هستند. به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا ظفرکندی در همایش قدردانی از خدمات داوطلبانه جامعه پزشکی که پیش از ظهر امروز در دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: جامعه پزشکی یک تیم، یک تیم است. تیمی متشکل از پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی که اگر همه این عوامل با هم نباشند، نمی توانند خدمات بهداشتی و درمانی را به شهروندان ارائه کنند. ظفرکندی با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از دیدن مادری در منطقه محروم نیست که چگونه بیماری صعب العلاج او و فرزندش توسط پزشکان داوطلب درمان شده است، گفت: گاهی ممکن است انسان در ازای دستمزد کاری انجام دهد که بد نیست. اما اوج کرامت زمانی است که انسان داوطلبانه و بدون مزد کاری را برای تسکین آلام انسان انجام دهد. رئیس سازمان نظام پزشکی به خدمات متنوع جامعه پزشکی به شهروندان در مقاطع مختلف اشاره کرد و گفت: خدمات جامعه پزشکی در دوران جنگ برگ زرینی را بر کارنامه خدمت داوطلبانه به مردم تحمیل کرد. هر خدمت داوطلبانه اجر بزرگی دارد که ثواب آن در نزد خداوند قابل بیان نیست. وی با اشاره به تخریب ها و هجمه ها علیه جامعه پزشکی بیان کرد: با همه این تخریب ها جامعه پزشکی در سه رتبه اول اعتماد عمومی شهروندان قرار دارد. بر اساس نتایج آخرین پایش، معلمان در رتبه اول اعتماد عمومی، اساتید در رتبه دوم و جامعه پزشکی در رتبه سوم قرار دارند، در حالی که نمی توان انکار کرد که برخی از اساتید نیز عضو محسوب می شوند. جامعه پزشکی “ایسنا”

دیدگاهتان را بنویسید